Tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã mong muốn làm việc tại Runwebsite.com. Để không làm mất thời gian của bạn, bạn chưa cần nộp hồ sơ CV cho chúng tôi. Việc đầu tiên bạn cần làm là điền thông tin vào form bên dưới đây. Sau khi nhận được thông tin của bạn, nếu phù hợp chúng tôi sẽ liên hệ và nhận hồ sơ của bạn. Bây giờ xin mời bạn điền thông tin vào form.