Vị trí: Content Marketer

Runwebsite.com cần tuyển 10 cộng tác viên viết bài theo nội dung dưới đây.

Yêu cầu:

  • Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
  • Biết viết bài trên word
  • Biết tổng hợp, tìm kiếm thông tin trên mạng
  • Nộp bài đúng thời hạn

Lương thưởng:

Từ 30.000 đồng/bài trở lên tùy theo độ dài yêu cầu.

Cách thức nộp hồ sơ:

Nộp CV về email runwebsite.com@gmail.com