Monthly Archives: February 2020

Làm thế nào tôi có 1000 lượt truy cập/ngày trên website của tôi?

Làm thế nào tôi có 1000 lượt truy cập/ngày trên website của tôi?

Bạn sẽ tốn nhiều thời gian để có một lượng lớn người truy cập website của bạn mỗi ngày. Nó không chỉ là viết nội dung đặt lên website và chờ đợi mọi người ào vào đọc. Bạn cần phải phát triển mối quan hệ với người đọc. Bạn không để ý nhưng người đọc […]